July 10, 2014

Cortona #1


Looking around.
Don't know what the end will look like.

*

Rozglądam się.
Nie wiem co będzie na końcu.

April 7, 2014

April 5, 2014

Philharmonique

całkiem zwykłe popołudnie, gdy nikogo nie ma... *
a regular day, when there is no one there...
...a za zamkniętymi drzwiami, dzieją się przygotowania do tego *
...and behind the doors the preparations for this are happening

linkMarch 29, 2014

Juanita


she is a shy girl, but when she gives the sound it takes breath away *
jest nieśmiałą dziewczyną, ale gdy wyda z siebie dzwięk, zwala z nóg

with dedication to Olo
z dedykacją dla Olo