May 3, 2017

nothing to do with


I had nothing to do with it. I was just passing by.
* Nie miałam z tym nic wspólnego. Po prostu byłam obok.


1 comment:

Eireann said...

Potęga natury i ogrom kosmosu... oto co widzę na tych zdjęciach. Popadam w nieznośny patos, ale nic nie poradzę - takie właśnie mam skojarzenia ;-)