January 20, 2014

Gutkowa Koliba


Jest takie miejsce,
na południu,
w którym można się zaszyć,
i stracić na chwilę poczucie czasu...
gdy wokół przyjaciele.


There is a place,
in south,
where you can hide,
and lost the time for a while...
when friends are around.


Wystarczy jedynie wyruszyć w drogę... * It is only a matter of taking the road...

1 comment:

Eireann said...

Wspaniały jesienny las i cudny pokoik na poddaszu - to zawsze było moje marzenie ;-)