March 15, 2010

seniors in action / seniorzy w akcji


Seniorzy w Karmie - serwowali kawę, rysowali i fotografowali młodych ludzi i siebie nawzajem. /
Seniors in Karma Cafe - they served coffee, draw and took pictures of young people and each other.


Zostałam uwieczniona przez Panią Krystynę :) / I was immortalized by madame Krystyna :)


Seniorzy w Kafce - granie sztućcami, rękoma i wszystkim czym dało się wydobyć dźwięk z garnków, 
misek i pojemników na herbatę. Z dyrygentem na czele! /
Seniors in Kafka Cafe - they played using cutlery, hands and anything else what could get the sound 
form pots, bowls and tea container. And there was a conductor!

Wiecęj o akcji / More information: http://www.seniorzywakcji.pl/


No comments: