March 17, 2010

moldavian buskers / moldawscy grajkowieMołdawscy grajkowie.
Tango Milonga zagrali przepięknie, ale w ich twarzach widać ból, 
smutek i pragnienie lepszego życia.

Moldavian buskers.
They played Tango Milonga exquisitely but you could read pain, 
sorrow and desire for better life from their faces.


No comments: